Жинсий алока узайтириш

Жинсий алока узайтириш

27.04.2018 0 By Davolash.uz

Жинсий алока вактини узайтириш: техникаси, усуллари, қоидалари, йўллари, нима қилиш керак

Қандай қилиб еркакнинг жинсий алоқа вақтини узайтириш йўллари шартли равишда бир неча гуруҳга бўлинади.

Биринчиси жинсий алоқа техникаси билан тўғридан-тўғри алоқадор бўлганлари, иккинчиси умумий соғлиққа тегишли тавсиялар, учинчиси еса турлича қўшимча воситаларни қўллаш билан боғлиқ, масалан лубрикант.

Ушбу усулларнинг ҳар бирини батафсил кўриб чиқишдан олдин, жинсий алоқада бўлиш муддатига боғлиқ бўлган умумий қоидалар билан танишиб олиш ортиқча бўлмайди. Ушбу маълумотларга асосланиб, жинсий алоқа қисқалиги сабаблари тушунилади.

Умуман олганда, табиатнинг ўзи шундай тарзда уюштирилганки, еркак аёлдан олдин оргазмга еришади. Бу нима билан боғлиқлигини чуқур ўрганишда маъно йўқ, бу ҳақиқатни шунчаки постулат сифатида қабул қилиш керак.

Шу сабабли, аёлнинг қониқишини таъминлаш учун еркак ўз табиатини йенгишни ўрганиши ва ўз-ўзини назорат қилишни ривожлантириши керак.

Бу йерда бир нарсани таъкидлаб ўтиш лозуим, агар еркаклар мунтазам жинсий алоқа қилиб туришса, одатда жинсий алоқа давомийлиги билан боғлиқ ҳеч қандай муаммо юзага келмайди. Одатий жинсий ҳаётда бундай бузилишлар номунтазам ва камдан-кам жинсий алоқа қилиш шароитида содир бўлади.

Еркак жинсий алоқани узайтириш масаласига келганда, аёл оргазми содир бўлиши ҳақида ҳам тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқдир, чунки айнан шундан келиб чиққан ҳолда жинсий алоқа давомийлиги аниқланади.

Аёл оргазм содир бўлиши турлари

 • Аёл аста-секин еҳтиросланади ва оргазм аста-секин келади;
 • Аёл аста-секин еҳтиросланади, оргазм тезда келади;
 • Аёл тезда еҳтиросланади, лекин аста-секин оргазмга йетади;
 • Аёл тезда еҳтиросланади ва тез оргазмга йетади.

Нима учун еркакнинг жинсий алоқаси давомийлиги аёл оргазмига боғлиқ? Чунки яхши ҳамроҳ биринчи навбатда аёлни лаззатлантириш ҳақида ўйлайди, шунинг учун у ўзининг шахсий худбин жинсий манфаатларини қурбон қилади.

Еркак унинг жуфтига яхшилигидан жинсий тасалли олиши керак, бу ўзаро жинсий қулайликни таъминлайди ва табиий равишда еркакнинг ўзини-ўзи назорат қилиш ҳис-туйғуларини ривожлантиради, натижада жинсий алоқани узайтиришга еришилади.

Агар еркак фақат ўз жинсий манфаатини ўйласа, жинсий алоқа доимо қисқа бўлади, шунинг учун жинсий ҳамроҳ билан ўзаро келиша олиш — муваффақиятга еришишнинг асосий калитларидан биридир.
Аёл оргазми ҳақида батафсил→

Жинсий алоқани узайтиришнинг техник гуруҳ усуллари

 • Еркак оргазм келгунга қадар аёлнинг клиторини таъсирлантиради ва фақат шундан кейин олатни қин ичига киритади.
 • Клиторни янада кучлироқ еҳтирослантириш ва еҳтиросни бошланишидаёқ тугашига тўсқинлик қилиш учун жинсий олат ҳаракатини секинлаштириш керак.
 • Еякуляция содир бўлган бўлса ҳам, еркак киши аёл оргазми бошланишигача жинсий ҳаракатни давом еттиришни ўрганиши керак. Ушбу усул презервативлардан фойдаланишни ўз ичига олади.
 • Жинсий алоқани сунъий узоқ қилиш уруғ чиқариш вақти яқинлашаётганда еркак фрикцияни (ишқаланиш) маълум бир муддатга тўхтатиши, жинсий еҳтирос бироз пасайгандан кейин еса уни давом еттириши керак.

Ушбу усул пролонгация деб аталади ва унинг ёрдамида жинсий қўшилишни бир неча соатга узайтириш мумкин. Бундан ташқари, ҳар икки тарафнинг оргазми бир вақтнинг ўзида содир бўлиши еҳтимоли юқори.

Жинсий алоқа усули

Жинсий алоқа узайтириш услубига бевосита алоқадор кетма-кет ўрганилиши керак бўлган қуйидагиларни таъкидлаб ўтиш жоиз:

 • Қинга ичига кетма-кет учта саёз ва битта чуқур пентрация (киритилиш). Ҳар бир ёндашувда фрикциялар сони 81 тани ташкил қилади. Агар еҳтирос кучаётган бўлса, жинсий олатни қинидан чиқариш керак, лекин охиригача емас, икки-уч сантиметри қолсин. Еҳтирос сўнгач, фрикциялар яна шу тартибда давом етади.
 • Кетма-кет бешта чуқур ва битта саёз пентрацияни амалга ошириш.
 • Кетма-кет тўққизта чуқур ва битта саёз пентрацияни амалга ошириш.

Жинсий алоқа вақтини узайтириш учун олтин қоидалар

Аёл оргазмни бошдан кечириши учун, еркак жинсий алоқани узайтириши керак. Мунтазам жинсий алоқада бўлган, жинсий тажрибага ега бўлган еркак одатда жинсий алоқани узоқ давом еттириши мумкин.

Жинсий алоқа давомийлиги уларнинг орасидаги интервалларга боғлиқ деб ҳисобланади: пауза қанчалик қисқа бўлса, жинсий алоқа шунча узун бўлади ва аксинча.

Тажрибали еркак жинсий муносабатларни сезиларли даражада узайтиришга имкон берувчи бир неча қоидаларни билади.

Жинсий алоқани узайтириш йўллари

 1. Олат фақатгина аёл йетарлича стимулланган бўлсагина киритилади, чунки бунда қинга кириш йўли ва унинг деворлари ажралмалар билан намланган бўлади. Бундай ҳолда, жинсий олат бошининг таъсирланиш хусусияти жуда кичик бўлади.
 2. Уруғ чиқариш лаҳзаси яқинлашаётганини сезган еркак фрикцияларни 1-2 дақиқага тўхтатади, нафасни ростлайди ва бошқа фикрлар билан чалғийди.
 3. Танаффус пайтида еркак аёлнинг еҳтироси сўнмаслиги учун тананинг ритмик ҳаракатларини давом еттириши, аёлнинг қов соҳасига босим бериши ва ероген зоналарига таъсир қилиши мумкин. Биринчи кичик танаффус олат қинга киритилганидан сўнг амалга оширилиши керак.
 4. Агар бу ҳолатда ҳам еркак оргазмнинг яқинлашаётганини ҳис еца, уни ҳам тўхтатиб, фақат еркалашларни давом еттириш керак; аёл еса олатнинг бошини стимулламаслиги керак.
  Ерекциянинг заифлашиши ташвишга солмаслиги лозим — бу ҳодиса вақтинчалик ва у тезда ўрнига қайтади ва кучаяди.
 5. Узоқ муддатли жинсий алоқа қилиш учун (уруғ ажралишини кечиктириш) баъзида анестетик малҳамлар қўлланилади, уларнинг таркибида совкаин ёки дикаин мавжуд. Жинсий алоқадан 2-3 соат олдин олатнинг боши ёки уздечкасига суртилади.
  Айрим ҳолларда, еркакларнинг жинсий сезгилари презервативни қўллаш орқали пасайтирилади, бу еса оргазмнинг бошланишини кечиктириш ва жинсий алоқани узайтириш имконини беради.
 6. Алкоголнинг кичик дозаси жинсий алоқани узайтириш сирларидан бири. Шу билан бирга, бундай усул ёрдамида узайтирилиши нотўғри саналади. Ҳаддан ташқари узайтирилиш жинсий аъзоларда турғунликка олиб келиши мумкин. Бу йерда «ўлчов» нинг енг яхши кўрсаткичи жуфтликларнинг аҳволи ҳисобланади.
 7. Қўшилишни узайтиришнинг ўзига хос яна иккита усули:
  — Еякуляциядан кейин вагинани дарҳол тарк етмаслик (еҳтиросланган аёлга ёқимли ҳиссиётни ҳатто бўшашган олат ҳам беради);
  — Еякуляциядан кейин клиторни стимуллаш ва йенгил фрикция ва айлана ҳаракатларни давом еттириш.

Соғлом турмуш тарзи

Соғлом турмуш тарзи билан боғлиқ тавсиялар гуруҳи қуйидаги усулларни ўз ичига олади ва улар табиий равишда еркакларда жинсий алоқа вақтини узайтиради:

 • Тўғри овқатланинг, оқсилларни кўпроқ истеъмол қилинг, асал билан ёнғоқ ёки сметана каби табиий афродизиакларни ҳам.
 • Кун тартибига риоя қилинг, чунки бу умумий соғлиққа, шу жумладан жинсий соғлиққа ҳам таъсир қилади.
 • Ўз руҳингизни назорат қилишни ўрганинг, бунинг учун ёга каби турли маънавий амалиётлардан фойдаланишингиз мумкин.
 • Дам олиш ва завқланишни ўрганинг,стресс биринчи навбатда либидога таъсир қилади. Бу тавсия жиддий жисмоний иш билан шуғулланувчи еркакларга ҳам, ақлий меҳнат қилаётган еркакларга ҳам тегишлидир.
 • Ҳаётдан кўпроқ ижобий ҳис-туйғуларни олинг, яхши ҳамроҳ бу тушкун ва хўмрайган еркак емас, хушчақчақ қиёфадаги донжуанлардир, аёллар еса буни жуда яхши билишади.

Жинсий алоқани узайтириш учун дорилар

Бундай дориларнинг таъсири юқорида таъкидлаб ўтилгандек, олат сезгирлигини камайтириш, жинсий қувватни кучайтириш ва қон айланишини меъёрлаштиришга қаратилган. Улардаги фаол моддалар Дапоксетин, Верданафил кабилар бўлади.

Жинсий алоқанинг давомийлигини ошириш бўйича енг яхши маслаҳатлар:

 1. Агар сиз уруғ чиқариш яқинлашаётганини ҳис қилсангиз, чуқур нафас олинг ва нафасингизни ушлаб туринг. Юрак уриши секинлашади ва еякуляция содир бўлмайди. Тўғри нафас олиш санъатини ўрганиб, еҳтиросни хоҳлаган даражада ушлаб туришни давом еттиришингиз мумкин.
 2. Агар ҳозир бўшалишни ҳис қилаётган бўлсангиз, олатни чиқариб, унинг асосини бош ва ўрта бармоғи билан ушланг, уни қисинг, чуқур нафас олинг ва бир муддат шу тарзда ушланг. Ерекция заифлашади, олат ётади, бироз вақтдан сўнг у қўйиб юборилгач яна олдинги ҳолатига келади, жинсий алоқани узоқ давом еттириш мумкин.

Буни битта жинсий актда бир неча марта бажариш мумкин, оргазм кучлироқ ва узоқроқ бўлади, чунки сперма шаклланиши бир неча марта бўлади, еякуляция еса бир марта.

 1. «10гача» машқ қилинг
  Ёрдам бериш учун камида 3 ой бажариш керак: ҳафтада бир неча бор. Бу жуда чарчатади, лекин шунга арзийди.
  Бу ҳамроҳ (осон емас, чунки тушунадиган жинсий ҳамроҳ топиш қийин) ёки қўл билан (осон ва қулайроқ) ёрдамида бажарииши мумкин.

Жинсий алоқа ҳиссини шкала бўйича тасасввур қилиш керак, бунда:

 • 1 — ҳеч қандай еҳтирос бўлмаслиги;
 • 2 — йенгил еҳтиросланиш;
 • 3 — еҳтиросли ҳолат;
 • 4-7 яқинлашаётган оргазм (ҳар икки томонга яхши бўлиши учун узоқроқ давом етиши керак вақт);
 • 8-9 жараённинг қайтарилмаслиги;
 • 10 — оргазм.

Йетарлича тез фрикциялар билан манипуляцияларни бажариш ва фикран ҳозирги ҳолат баллини ҳисоблаш керак.
Туйғу балли 7 га йетганда, ҳаракатни тўхтатиб, туйғу сўнгунча кутиб туриш (масалан, ўлчов балли шкалада 4 гача тушиши), сўнг яна давом етиш керак. Машқни 30-60 дақиқа давомида бажаринг.

 1. Шунингдек тўхташ вақтида олат асосини ёки бошини бир муддат қисиб туриш ҳам мумкин, бу ҳам ёрдам беради.
  Ушбу машқнинг мақсади: танани узоқ вақт жинсий алоқа қилишга ўргатиш.
  Жисмоний машқлар бажарилишида тезда уруғ чиқаришга рухсат бермаслик керак, шунингдек даволаниш даврида ва кейинчалик тезда еякуляцияли онанизм билан шуғулланмаслик тавсия етилади. Буларга амал қилиб, жинсий алоқани узоқ давом еттириш мумкин.

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...