OSHQOZON, O’N IKKI BARMOQLI ICHAK, INGICHKA VA YO’G’ON ICHAK KASALLIKLARINI DAVOLASH

OSHQOZON, O’N IKKI BARMOQLI ICHAK, INGICHKA VA YO’G’ON ICHAK KASALLIKLARINI DAVOLASH

13.05.2018 0 By Davolash.uz

OSHQOZON, O’N IKKI BARMOQLI ICHAK, INGICHKA VA YO’G’ON ICHAK KASALLIKLARINI DAVOLASH

Oshkozon, o’n ikki barmokli ichak, ingichka va yo’gon ichaklarning kasallanishiga sardor kasalligi deb aytiladi. Zamonaviy tibbiyotda bu kasallik pankreatit deb nomlanadi.

Bunda hazm yo’llarining hamma tarmoqlari kasallanib, qand va o’sma (saraton) kasalliklari paydo bo’lishi ham ehtimoldan xoli emas.

Shuning uchun pan- kreatit aniqlanayotganda qand kasalligini tekshirish- ga ham qon topshiriladi. Bu kasallik xalq tabobatida ikki xil usul bilan davolanadi. Birinchi usul turli dori-darmonlar bilan, ikkinchi usul dorisiz davolash bo’lib, biz maqolamizda aynan ikkinchi – dorisiz usulni izohlaymiz.

Bunda sardor kasali bilan og’rigan odam faqat ochiq havoda yurqb (havodagi azot. kislorod odam a’zolariga foyda qiladi), zarur ovqat va qaynatib sovutilgan ilik suv bilan ovqatlanib davolanadi.

Bunday ajoyib usul bilan davolash Sharq xalq tabobatida qadim davrlardan beri bor. Islom dinida ro’za tutish ham insonlarni shun- ga yaqin tartibda davolash hisoblanadi. Butun dunyo tan olgan ulug Sharq tabiblari: Ar-Roziy va Ibn Sinolar ham shunday usul bilan odamlarni turli kasalliklardan qutqazishgan.

Bu usulning mohiyati shundaki. sardor kasaliga chalingan odamning butun hazm yo’lidagi eski ovqat qoldiqlari, ortiqcha yoglar, jarohatlangan etlar. hujayralar, shishlar. o’smalar, yaralar.

zararli shilliqlar, tomirlardagi lax- talashib qolgan kon parchalari, qo’yingki, insonni kasallikka olib kelgan hamma illatlar yonilg’iga aylanib, gaz ko’rinishida chiqa boshlaydi. Natijada ichki a’zolardagi hamma kasalliklar chiqib kegib, butun a’zolar tozalanadi.

1. Davolapish: Toza havo va qaynab sovigan iliq suvdan boshqa narsa iste’mol qilish istagi ikki kun davom etadi xolos, so’ngra oshqozonda engillik paydo bo’ladi va ovqatga intilish yo’qoladi. Davolanishning beshinchi kunidan so’ng esa, bemorning ovqatga qaragisi ham kelmay qoladi va shu hol davolanish oxirigacha davom etadi.

Davolanuvchining tilining ustki kismi oq kalin

qatlam bilan koplangan buladi. Nafas chiqarganda og’izdan atseton hidi kelib turadi. Buning sababi oshkozon va na- fas yo’llaridagi chiqindilar gaz xolatida o’pka orkali ogiz bo’shlig’idan chiqadi.

Peshob go’k sariq, quyuk qoldiqlar bilan chiqadi. Bun- da buyrak gozalanib, davolanib boradi. Tomir urishi ko’tarilib, 120 martaga (1 daqiqada) chiqishi yoki aksincha pasayib 40 martaga tushishi mumkin.

Ko’ngil bir oz aynishi. bosh aylanishi. shamollash bo’lishi mumkin. Bularning hammasi noqulaylik tug’dirsa xam, lekin inson salomatligiga putur etkaza olmaydi, davolanish boshlanganligidan dalolat beradi va oz fur- satda o’tib. ketadi. Uz-o’zidan ma’lumki. vazn ogirligi ham kamayadi.

Bemor vazni 20-23 foizga kamayishi mum- kin. Inson salomatligiga xavf soladigan vazn kamayi- shi 40 foiz bo’lib, bunga betob va boshkaruvchi tabib yo’l ko’ymasliklari shart. Bir kunlik o’rtacha vaznning ka- mayishi 350-400 grammga teng bo’ladi.

Badanni. oyok va ko’llarni doimo issiq saqlash lozim. Qattik shamollashga yo’l qo’yish o’ta xavfli. Davolanishdagi bu yoqimsiz nokulayliklar hammada bir xil kechmaydi. Hamma bemorlarda o’ziga xos ko’rinishda o’tadi. Davolanish jarayonida odamdagi yogning kamayishi va kisman mushaklar kichrayib ketishining inson salomatligiga hech qanday zarari yo’q.

Mushaklar hajmining kichrayishi, mushak xujayrala- rining yo’qolishi bilan emas. kisqarishi bilan bog’lik. Yurak mushaklarining kiskarishiga kelsak. u bor-yo’gi 3 foizga kisqaradi. xolos. Buning sababi, yurak faol ishlaydi, unda yonilg’iga olinadigan. ishdan chikkan hujayralar juda kam bo’ladi Shuningdek, yurak o’zini-o’zi ta’minlashga o’tadi va kon aylanishi ishini yaxshi yo’lga qo’yish bilan shug’ullanadi.

Davolanish davrida oshqozon, ichaklar, ya’ni hamma hazm a’zolari parchalash uchun o’zlaridan shilliq suv chiqarmaydi. Davolanishdan oldingi davrda hazm qiluvchi a’zolar ovqatlarni parchalash.

axlatga aylantirish uchun o’zlaridan shillik suv chiqaradi. Oshqozonga qancha ovqat kir1anligiga qarab emas, qanday ovqat kirganligiga qarab shilliq suv chiqaradi. Masalan, oshkozon parchalovchi kislotani (achimagani) o’zidan ko’p miqdorda chiqaradi. Biroq odam kraxmal ovqatlarni (non, makaron, kartoshka kabilarni) iste’mol qilganda oshqozon o’zidan achitma, parchalovchi suvlarni kamroq chiqaradi. OSHQOZON DAVOLASH

Davolanishda odam a’zolaridagi kasallikka olib kel- gan hamma illatlar, ishdan chiqqan hujayralar, iflos- langan qonlar, yaralar, o’smalar, jarohatlangan etlar. qatlamlar hammasi kunma-kun, soatma-soat chiqindi sifa- tida yonib, gaz va kekirish yo’li bilan chiqib ketadi.

Badan va uning hamma a’zolari yangilanadi, yosharadi, tozalanadi
Davolanish davrida odamning butun ichki a’zolarida va terisida o’ta murakkab o’zgarishlar sodir bo’ladi. Milliardlab sonli hujayralarda tozalash, yangilanish, yosharish bo’lib, bu odamni jismoniy va ruhiy yangilaydi hamda soglom qiladi.

2. Davolanish: 3—5 kun davolanishga gayyorgarlik ko’rish kerak. Buning uchun kun bo’yi hech narsa emay. ichmay, kech soat 6-7 larda 1 litr qatiq zardobini ichish lozim. Zardob ichni yuvib, ovkat koldiqlarini chiqarib tashlaydi. Bu ishni 3-4 kun davomida har kuni qilish lozim.

So’ngra faqat toza havoda har kuni iloji boricha chuqurchuqur nafas olib, chanqaganda qaynagan iliq suv ichishga o’tish lozim. Boshqa xil ovqatlar va suyuqliklarni (havo va qaynagan iliq suvdan boshka) ichish kerak emas. Zardob bilan ichni yuvgandan keyingi kun davolanishning birinchi kuni hisoblanadi. OSHQOZON DAVOLASH

3. Davolanishning boshidan boshlab bemor ilgari har kuni ish qilib yurgan bo’lsa. o’sha ishni hech narsa bo’lmaganday davom ettirishi lozim. Fakat jismoniy ogir ishlarni qilmaslik kerak.

4. Davolanish davrida ogiz bo’shligida ichdan chikib
keladigan achchiq badxo’r suv paydo bo’ladi. Uni doim tupu- rib tashlash lozim.

5. Davolanishning boshidan oxirigacha bemor hech kanday dori-darmonlarni iste’mol qilishi, surtishi, chamda asal iste’mol qilishi mumkin emas.

6. Davolanish muddati kasalning og’ir-engilligiga, eski-yangiligi va tabiatiga, kuch-kuvvatiga qarab uzoq yoki gez kunda tugaydi. Umuman. muddati etti kundan 47 kun- gacha boradi. Ko’pchilik kasallarda 7-13 kun ichida da- volanish muddati tugaydi.

Bordiyu, davolanish muddati chgtszilgan takdirda betob shu muolajani tabib yoki do’xtir nazorati ostida davom ettirishi lozim. Kasallik mud- dati qancha bo’lmasin, bemor o’zini ogir-bosiq tutishi va kanoatli bo’lishi darkor.

7. Bemorning tuzalganligini quyidagilardan bilamiz:

a) bemor ertalab turib, o’zini juda bardam, tetik va mutloq soppa-sog’ his qiladi;

b) ogizda yokimli shirin va ko’p miqdorda so’lak paydo bo’ladi;

v) tilining ustki qismi qizil tusga kiradi;

g) peshob oq-sariq yoki sariq chiqadi;

d) tomir urishi bir maromda bo’ladi;

e) harakat o’z me’yorida bo’ladi, ishtaha paydo bo’ladi.

Demak. endi butun kasallik illatlari yonib, chiqindiga
aylanib, sarf bo’lib gugaydi, sogliq tiklanadi. Shu davrdan boshlab ovqatlanishga o’tish mumkin. Biroq, ni- madan boshlash kerak.

Bu masalada juda ehtiyot bo’lish, shoshqaloqlikka aslo yo’l qo’ymaslik lozim. Shu payt xato qilmaslik, tartib va intizomni saqlash eng asosiy vazifa bo’lib qoladi. Chunki arzimagan xatoga yo’l qo’yish inson hayoti uchun o’ta xavfli va shuncha qilingan muolaja bir pul bo’lishi mumkin. OSHQOZON DAVOLASH

8. Uch kungacha (ergalabdan kechgacha) faqat pomidor, olma. karam kabi meva-sabzavotlarning sharbatlariga
qaynatilgan suv qo’shib (60 grammga 50 gramm) xdr soatda ichib turish lozim.

9. Yana uch kun sabzavot va meva sharbatlarining o’zini suv qo’shmay ichish mumkin.

10. Ettinchi kundan boshlab. meva-sabzavotlarni is- te’mol qilish va bir iiyolagina oq xo’rda ichish (yog’siz, go’shtsiz va tuzsiz) mumkin.

11. Sakkizinchi kundan boshlab yogsiz, go’shtsiz juda kam tuz solib. turli donlardan suyuk ovqatlar ichish, me- valar, sabzavotlar iste’mol qilish mumkin bo’ladi. Oq suvi qochgan nondan kuniga 2-3 burda iste’mol qilish mumkin.

12. Uninchi kundan boshlab, sariyog’ ishlatish mumkin. Haftada 3 kun qiyma 1’o’sht eyish mumkin. Shunday qilib ovqatga asta-sekin extiyotlik bilan ko’p emay kirib borish kerak. OSHQOZON DAVOLASH

13. Oshqozon xajmi kichraygan. o’z xoliga kelgan, shu- ning uchun bir o’tirishda yarim kosadan ham ozrok ovqat ichish lozim. Bu gap hamma ovqatlarga ham aloqador.

14. Endi ovkatni. nonni juda uzoq chaynab, og’iz bo’shlig’ida uni atalaga aylantirib, so’ng yutish, shoshilmay ovqatlanish lozim. Gabib bilan uchrashib maslahatlashish foydadan xoli bo’lmaydi.

Ma’lum qisqa vaqt o’tishi bilan Siz o’zingizning ishchan bo’lib qolganingizni, ko’zingizning ilgarigidan ancha ravshanligini sezasiz. Ovozlaringiz ham jarang- dor bo’ladi. Gavdangiz xipcha va harakatchan bo’lib qoladi. Endi shamollash va tumov bo’lmaysiz.

Bularning hammasini amalga oshirish uchun davolanish tadbiriga to’gri va to’la tushungan holda amal qilish lo- zim. Aks holda qosh ko’yaman deb, ko’z chiqarib qo’yish hech gap emas.

OSHQOZON DAVOLASH ISSIK SHISH BELGILARI

Oshqozonda issiq shish borligiga qattik isitma, kuch- |ts achishish, tashnalik, sanchib ogrish va oshqozonning <o’pchishi dalolat beradi. Issiq shish ko’pincha, aql chal- Aloega asal qo’shib tayyorlangan dorini 10 kun 3 mahal och holda 2 osh qoshikdan ichilsa. shish va yallig’lanishni tuzatadi.

4 Kasallik tuzalguncha, parxez ovqaglar iste’mol qilinadi.

5. Qora yovvoyi zirani 3 kun 3 mahal choynakka 2 osh qoshiq tashlab, 15 minut damlab, xammasi birdan ichilsa, isitma tushadi.

6. Oshqozon shishiga anor guli, zigir. kashqarbeda va gulxayrilardan teng baravar qo’shib. 10 kun 2 mahal quyuq surtma qilib bog’lansa, yaxshi foyda kiladi.

7. 12 kun 3 mahal 125 gramm ituzum suvi. 125 gramm sachratqi suvi va ozgina arpabodiyon suvini qo’shib, och holda 1 osh koshiqdan ichilsa, shish qaytadi.

8. Achchik bodom yog’ini ham 11 kun 3 mahal 1 osh qoshikdan ichilsa. oshkozon shishiga yaxshi ga’sir qiladi.
OSHQOZON DAVOLASH

Ushbu maqolalarni ham o‘qing:

jinsij aloqa uzaytirish

farzand korish

qizlik pardasi

jinsiy aloqa haqida

No votes yet.
Please wait...