Hayz korish QONINING KO’P OQISHI

Hayz korish QONINING KO’P OQISHI

13.05.2018 0 By Davolash.uz

Hayz korish QONINING KO’P OQISHI

Hayz korish Qonning haddan tashqari ko’p oqishi chiqiqdilarnpng haydalishi tufayli sedir bo’ladi: bu haddan tashqari ko’p qon ketishga olib bormasa, yaxshidir. Goho bachadon va qonning ahvoli bitan bog’liq bo’lgan biron kasallik sababli yuz beradi.

Bachadondagi kasallik undagi yaralar, bavosil, qichima yoki yorllish s^babli kuchsizlapianidan bo’ladi: ba’zida tomirlar uziladi yoki yoriladi. Bu esa badan bilan bo’lgan sababdan yoki urilish, yiqilish va shular kabi tashqi sa-
babdan yoxud tug’ishning notug’ri yoki qiyin bo’lganidan, yoki og’ir homiladorlikdan kelib chiqadi. Qonning g’alabasidan, uning ko’pligidan ham bo’lishi mumkin. Hayz korish

Bu holda qon oqishi badan zaiflashgandagi holat bi- lan bir-biriga yaqin bo’lsa ham, o’zaro farq qiladi. Yoki qon miqtsor va sifatida mo’’tadillikdan o’tmagan bo’lsa ham, badan kuchsiz bo’lganidan qon unga ogirlik qilib, haddan tashqari ko’p ketadi. Hayz korish

Qonning o’tkirligidan va suyuqligidan ham yuz berishi mumkin. Lekin har bir qon ketish boshlanishida oz va suyuq bo’lib, so’ng quyula boshlab, quyuqligi kamayib yana suyula boshlaydi va miqtsori kamayib suvlikka aylanadi.

Har bir qon ketishda u qaysi sababdan bo’lmasin, ahvol shundaydir, chunki tomirlar quruqlikdan torayadi va yumshaydi. Hayz korish

Qon ketish haddan tashqari ko’p bo’lsa, ishtaha va hazm kuchsizlanadi, qo’l-oyoqlar va badan qaqshaydi, rang yomon- lashadi. Bu ko’pincha istisqoga sabab bo’lib, kuydiruvchi safroviy isitmalar paydo qiladi. Qon bilan mo’’tadil bo’ladigan kuydiruvchi issiqlikning ziyoda ko’tarilib ketishidan tuk hurpayib, qaltirashlar ham paydo bo’ladi.

Bu xil issiqlik paydo bo’lishi bilan ishuahasizlik yana ham ortadiki, bunga qon kamligi sabab bo’ladi. Shu erda joylashgan nervlarning tortishganidan bemorning orqasida ogriq paydo bo’ladi. Yog’ingarchilik ko’p bo’lganda ham bachadondan ko’p qon keladi.

Belgilari: Agar qon tabiiy ravishda haddan tashqari ketayotgan bo’lsa, uning belgisi: ketidan zarar bo’lmasligi, balki foyda bo’lib, quvvat o’zgarishidir. Sababi umumiy to’liqlik bo’lgan qon ketishdan bo’lsa, uning belgisi – yuz va gavdaning serqonligi, tomirlarning irg’ib chiqishidan iborat.

Bunda ba’zan ogriq bo’lib, ba’zan bo’lmaydi; ayol kuchsizlanmaguncha qon to’xtamaydi. Qon bilan birga qaysi xilt g’olibligini bilmoq uchun qon oq lattada kuritiladi, keyin qonning tusiga qaraladi oqish, sarg’ishmi, qoramtir
yoxud och qizil? Chunki qon bilan qo’shilib g’olib bo’lgan xilt ham chiqadi.

Bachadon kuchsizligi va undagi tomirlarning ochilishi sababli sodir bo’ladigan qon ketishining belgisiga kelsak, qonning sof holda chiqishidir. Agar qonning o’tkirligi bo’lmasa, tez-tez chiqishdan va chiqishning kamdan-kam uzilishidan bilinadi.

Suvli modda va rutubatdan bo’lgan qon ketishiga kelsak, unda qon suvli bo’lib, o’tkir bo’lmaydi va burishtiruvchi narsalar zarar qiladi, bunda ko’pincha xomiladorlikdan bir narsa tug’ish og’rig’iga o’xshash og’riq paydo bo’ladi. Rutubatlar chiqadi va qorin mushaklar juda bo’shashgan bo’lib, iviydigan sutga o’xshab turadi.

Qonning suvli qismini orttiradigan davolar ko’shshcha unga zarar qiladi. Yaralar sababli hayz qoni bilan birga turli yiringli modda oqadi va og’riq bo’ladi. Qon sharob durdasiga o’xshab qora bo’ladi va oz-ozdan chiqadi, ayniqsa venalardaya kelganda shunday bo’ladi. Hayz korish

Agar etilgan yara bachadon bo’ynida bo’lsalar qonning rangi ozgina qora bo’ladi. Yara bachadon bo’ynida va og’zi oldida bo’lsa, uni ushlab ko’rib aniqlash mumkin. Bavosildan bo’lgan qon oqishiga kelsak, uning oqish davri hayz ko’rish davridan boshqacha bo’ladi. Ko’pincha bunda davriylik bo’lmaydi. Bachadonda bavosil bo’lganda ko’pincha bosh og’rig’i, bel og’rig’i, shuningdek, ichkn a’zolar – jigar va taloqda og’riq bo’ladi.
Ushbu maqolalarni ham o‘qing:

jinsij aloqa uzaytirish

farzand korish

qizlik pardasi

jinsiy aloqa haqida

No votes yet.
Please wait...