FALAJ, SHOL KASALLIGINI DAVOLASh

FALAJ, SHOL KASALLIGINI DAVOLASh

13.05.2018 0 By Davolash.uz

FALAJ, SHOL KASALLIGINI DAVOLASH

Sharq tabiblari falaj, shol kasalliklarini havo va qaynagan iliq suv bilangina davolashini qanday tushunmoq kerak? Havoda azot, efir yog’i, nordon tuz bo’lib, ular inson badaniga hayotiy ozuqa ovqat bo’la oladi. Unga qo’shimcha holda qaynagan iliq suv badandagi jarayonlarning to’xtab qolishiga yo’l qo’ymaydi.

Bemyrning badani ovqat o’rniga faqat toza havo va qaynagan suv oladi. Endi vujuddagi million-million sonli hujayralar o’z hayotida issiqlik hosil qilish uchun hamma ichki va tashqi kasallangan a’zolarni yoqilgiga aylantira boshlaydi.

Shunda hamma kasallan- gan hujayralar, terilar, yaralar, shishlar, shilliqlar, laxtalangan qonlar qotib, qasmoqlangan ovqat qoldiqlari o’tinga aylanadi. Shunday qilmasa, kasal badanidagi hayot to’xtab qoladi. Bu ishning natijasida inson badanidagi soglom qon tarkibi yuzaga keladi. Sog’lom qon bemorning hayotini boshqarishga kirishadi.

Davolanish jarayonida kishi badani bosh miya boshqaruvida, avvalambor, qonni tozalashga kirishadi. So’ng bosh miya asab tolalari bilan birgalikda o’zlaridagi toza- langan qon yordamida badandagi kasal a’zolarni davolay boshlaydi.

Bu jarayon bemor badanida o’ta murakkab shaklda, lekin ildamlik bilan kechadi. Bemor badanidagi toza qon, bamisoli ko’rinmas «do’xtir» sifatida davolanishni amal- ga oshiradi. «Xo’jayinning» (dardmandning) a’zolaridagi hamma illatlar «tutunga» aylantirilib yonib bo’lgach, betob kishi sogayib, tuzalib ketadi.

Kasalga ovqat bermay, uni faqat havo va qaynagan suv bilangina parvarish qilinsa, 3 kungacha ovqat egisi kelib tu- radi. So’ng ovqat egisi ham kelmaydi, o’zini yaxshi his qila boshlaydi.

Besh kun o’tgach, bemor umuman ovqat eyishni xohlamaydi. Sababi badanda davolanish jarayoni boshlanadi. Endi ana shu davolanish jarayoni tugamaguncha kasal ovqat ey- ishni xohlamdydi.

Davolanish boshlanganligini uning tili ustida paydo bo’lgan qalin oq qatlam bildiradi. Bemor nafas chiqarganida og’zidan atseton hidi keladi. Bu o’pka va uning atrofi, oshqozon kabilarni davolash boshlanganidan dalolat beradi. Bemorning peshobi o’ta iflos tusha boshlaydi, orqa avratdan har galgidek «gaz» chiqishi davom etadi.

Bu bemordagi kasal- lik illatlari «o’tinga» aylanib yoqilmoqtsa deganidir. To- mir urishi bir daqiqada 120 martagacha ko’tarilishi yoki 40 tagacha pasayishi mumkin.

Davolanishning boshlang’ich davrida bemorning ko’ngli ayniydi, ichi ketadi, isitmasi chiqadi, boshi aylanadi, ko’ngilsizlanadi, shamollash alomatlari paydo bo’ladi. Bu hol tabiiy, lekin xavfli emas.

Bemor ma’lum darajada vaznini yo’qotib boradi (kuni- ga 300-350 grammdan). Lekin uning ma’lum xavfli chegarasi bor -40 foiz, biroq amalda bu muolajada ozish 20-23 foiz- gacha boradi, xolos.

Bu ishni tabib kuzatib boradi. 20-23 fo- izga vazni kamayishi hayot uchun xavfli emas. Bemor badanini doimo issiq saqlashi kerak, shamollash xavfli. Bu jarayonlar har bir kasalda har-xil kechadi.

Ozish jarayonida mushaklar o’z hujayralarini yo’qotmaydi. Lekin hajmi vaqtincha kichrayadi. Yurak mushagi faqat 3 foizga kichrayadi – bu xavfli emas. Yurak o’zini-o’zi davolashga kirishadi va unda qon harakati bir muncha yaxshilanadi.

Oshqozon-ichak bezlari ovqat kirmagandan keyin o’zidan shilliq chiqarmaydi. Natijada kasal hujayralar badandan chiqarilib, yangi, yosh hujayralar paydo bo’ladi.

Davolanish muddati yigirma to’rt kun.

I. 3 kun hech narsa emay, ichmay, faqat har kuni kechga borib bir litr qatiq zardobini birdan ichib, ichni yuvish lozim.

II. To’rtinchi ko’ndan boshlab hech narsa emay, ichmay, toza
havoda 4—5 soat yurib, chanqashdan qiynalsa, iliq suvdan oz-oz ho’plab ichishi mumkin.

Davolanishdan oldin nima ish qilib yurgan bo’lsa, kasal shu holda o’sha ishni davom ettirishi kerak. Faqat og’ir nar- sa ko’tarish mumkin emas. Og’iz bo’shlig’ida paydo bo’ladigan shilimshiqlarni tuflab turish lozim.

Davolanish davrida hech qanday dori qabul qilish mum- kin emas. Davolanish muddati har kimda har xil. Bu narsa kasalning eski-yangiligiga, mijoziga, kasalning quvvatiga bogliq. Davolanish muddati 45 kungacha. Biroq bemor bu chegaraga bormay tuzalib ketadi.

Eng yuqori chegara 90 kun. Muhimi, bemor har qanday sharoitda ham o’zini tuta bilishi, matonatli, chidamli, qanoatli bo’lishi lozim. FALAJ

III. Bemorning kasali tuzalib, darhol yo’q bo’lib ketgan- ligini bildiruvchi bir qancha omillar bor. Avvalambor, fa- laj bo’lgan kishi turib yura boshlaydi. Kasal tuzalganligi- ning aniq ko’rsatkichlari quyidagilar.

1. Bemorning tili ustidagi oq qatlam o’z-o’zidan yo’q bo’lib, qizil rangga kiradi.

2. Peshob rangi tiniq tus oladi.

3. Og’izdan atseton hidi chiqishi to’xtaydi.

4. Tomir urishi bir maromga tushadi.

5. Bemor o’zini yaxshi his qiladi va ovqat egisi keladi. Uning og’zida shirin ta’m paydo bo’ladi.

IV. Bemor tuzalgach, unga bir haftagacha meva yoki sabzavot sharbatiga suv qo’shib beriladi. Ko’pincha bo’lib-bo’lib,

100 gramm non (suvi qochgani) beriladi. Ikkinchi marta meva, sabzavotlarga suv qo’shmay berish, non hajmini kuniga 400 grammga chiqarish, 50 gramm oq qand, 60 gramm sariyog’, 2 piyola oq xo’rda beriladi.

Uchinchi hafta non, 300^400 gramm meva va sabzavot suvlari va mevalarning o’zini ham bersa bo’ladi. Suyuq pishirilgan ovqatlar, kuniga 100 gramm sariyog’, 100 gramm asal eyishi ruxsat etiladi. FALAJ

To’rtinchi haftadan boshlab «sobiq bemor» endi sog’ odamlardek ovqatlanishi mumkin bo’ladi. Faqat oshqozon hajmi
kichrayganligi tufayli endi uncha ko’p ovqat emasligi, uncha ko’p suyuqlik ichmasligi lozim. Endi shol, falaj yoki boshqa kasalga chalingan odam o’zini butunlay sog va yaxshi his qdladi.

Ko’zi ilgarigidan yaxshiroq ko’radi, kulog’i yaxshiroq eshitadi, tovushi jarangdor bo’lib qoladi. Gavdasi ancha engil, xipcha bo’lib qoladi. Endi u shoshilmaydi, dorilarni is- te’mol qilmay qo’yadi.

Hamma masala kasalning davolanishiga ishonch bilan jiddiy kirishishi, yaxshi tayyorgarlik ko’rishiga bog’liq. Bu ishda bemor chidamli bo’lishi shart.
Ushbu maqolalarni ham o‘qing:

jinsij aloqa uzaytirish

farzand korish

qizlik pardasi

jinsiy aloqa haqida

No votes yet.
Please wait...