Bo'lim: JINSIY

14.05.2018 1

QOVUQ HAQIDA

By Davolash.uz

QOVUQ HAQIDA Buyuk Yaratuvchi axlatni to yig’ilgungacha bir joyda to’plab, yig’ib turadigan idish yaratib, uzluksiz va ketmaket

04.05.2018 0

Nega aynan payshanba?

By Davolash.uz

Nega aynan payshanba? Nimɑ uchun bizlɑrdɑ ɑynɑn pɑyshɑnbɑ οqshοmidɑgi er-xοtinlik munοsɑbɑtlɑrigɑ ɑyrichɑ qɑrɑsh mɑvjud?