QOVUQ HAQIDA

On

QOVUQ HAQIDA Buyuk Yaratuvchi axlatni to yig’ilgungacha bir joyda to’plab, yig’ib turadigan idish yaratib, uzluksiz va ketmaket

error: Content is protected !!