YUQORI NAFAS YO’LLARINI DAVOLASH

YUQORI NAFAS YO’LLARINI DAVOLASH

On

YUQORI NAFAS YO’LLARINI DAVOLASH 1. Anjir koqini yoki o’zini qaynatib, 3 mahal 50 grammdan ichilsa, foyda beradi.

error: Content is protected !!