BAChADON BO’G’ILIShI

BAChADON BO’G’ILIShI

14.05.2018 0 By Davolash.uz

BAChADON BO’G’ILIShI

Bu tutqanoq va xushdan ketishga o’xshash bir illatdir. Buning boshlanishi bachadonda bo’lib, unda parda to’r va miya ham ishtirok etadi. Tibbiyot ulamolaridan birining aytishicha, bo’g’ilishning sababi, sershahvat ayollar, yangi etilgan qizlar va beva ayollarda hayz va urug’ning tutilishidir.

Ko’pincha tutilgak narsa sovuqlikka aylanganda, xususan, u narsa aslida sovuq bo’lsa, to’planish va siqilishi uning sovuqligini yana ham orttiradi yoki tutilgan narsa issiqqa aylanib sasiydi, bu kam uchraydi. Bu narsalarning mizojda nimaga moyil bo’lgani rangidan bilinadi.

Ikkisidan biri to’planib, zaharli tabiatga ega bo’lsa, ikki turli kasallikni paydo qiladi: a’zoga tegishli kasallik, bu oldin bachadonga ilashib uni tiripggiradi va tomirlarda qamalib qolgan moddaning qabul qilishiga
ko’ra yuqoriga yoki o’nga-chapga, old va orqaga qarab ko’pchib ko’tariladi.

Bu modda o’tadigan o’rin topolmay tomirlarni kengaytirib, tirishtiradi va og’riq paydo qiladi. Ba’zan bu modda bachadon javharida yoyilib, oldin bachadonni qalinlashtiradi, keyin esa kichraytiradi, yoki modda bachadonga tarqalmaydi, lekin bachadonni shishirib, uni burishtiradi. Agar ikkinchi qon ko’rish bo’lib qolsa, uning yomonligini orttiradi va chiqishga yo’l topa olmasdan boshqaruvchi a’zolarga avvalgidan ortiq zarar etkazadi.

Ushbu maqolalarni ham o‘qing:

jinsij aloqa uzaytirish

farzand korish

qizlik pardasi

jinsiy aloqa haqida

Ba’zan shish yoki qurituvchi mizoj buzilishi sababli burishish bo’ladi. Buning natijasida bachadon ogzi va tomirlari to’silib qoladi.

Keyin tutilishi va bir tomonga moyil bo’lishi paydo bo’ladi. Ikkinchi tur kasallikda tutilib qolgan modda ikkala boshqaruvchi a’zoga yomon sifatli, zaharli buglar yuborib, tutqanoq va o’zidan ketish kabi bir narsa paydo qiladi. Bachadon bo’g’ilishining hayz qonidan bo’lgani urug’dan bo’lganidan bexavotirroq bo’ladi.

Chunki urug’ ayollarda qonning oziqqa aylanishidan ilgari tug’ilsa ham, qonga qaraganda yomon o’zgarishni qabul qiladi. Bu qoyada tug’ilgan sutning qonga qaraganda osonroq o’zgarishiga o’xshaydi.

Ko’pincha bu kasallik kuz oylarida paydo bo’ladi. Tugilishda bachadonning har tomondagi harakati birbiryga o’xshash bo’lib, asta-sekin bilan boshlanadi. Yana bu quyiga harakat bo’lib, yaratuvchining ishidir. Bachadon bo’g’ilishining eng ogiri ozgina nafas to’xtaganday bo’lgan turidir.

Kasalning burni oldiga titilgan yung parchasi osib qo’yilsa, nafas olayotgani bilinadi. Bachadon bo’g’ilishi sezgi va harakatni ham yo’qotadi. Bu ko’pincha urug’ va sovuq urug’ sababli yuz beradi. Bachadon bo’g’ilishining uchikchi darajasi aql va sezgini buzmay, tirishish, tortishish va hushdan ketishga olib keladigan turidir.

Bepgilari: Bu illatning tutish vaqti yaqinlashganda harsillash, nafas olishning qiyinligi, yurak o’ynashi,
hafaqon. bosh og’rig’i, yomon rg’ghiy holat, fikr kuchsizligi va bo’shashish iaydo bo’ladi. Ikki boldir kuchsizlashadi, rang sarg’ayadi va shu bilan birgaliqda bunday holatlar bir xilda turmasdan o’zgarib turadi. Ba’zan o’tkir bug’larning sasiganidan chanqash paydo bo’ladi.

Agar kasallik ortib ketsa, og’ir uyqu va aql chalkashligi paydo bo’lib, yuz-ko’z va lablar qizaradi. Ko’zlar bir nuqtaga tikiladi va ba’zan yumilib, ochilmaydi. Nafas juda kuchsiz bo’ladi, ko’pincha yoyilayotganday tuyuladi; tishni gijirlatib shaqillata boshlaydi, mushaklar buzilib, irodasiz harakatlar paydo bo’la boshlaydi.

So’zi kesilib fahmlash qiyin bo’ladi. So’ng urugdan bo’lgan bachadon bo’g’ilishida kasal hushdan ketadi, tovushi kesiladi, boldiri yuqoriga tortilib, butun badan ustida biroz namlik ko’rinadi.

Bu kasallik ba’zan balg’am qusish, bosh og’rig’i, boldirlar va bel og’rishi, ich g’uldurash va bachadondan ru- tubatning otilib chiqixpi bilan kechadi. Ba’zan o’pka yallig’lanishi, gomoq og’riqlari bo’yin va ko’krakda shishlar paydo bo’lishiga olib keladi.

Bunda tomir urishi avval tarang, tirishgan va siyrak bo’lib, keyin tartibsiz ravishda tezlashadi, ayniqsa, quvvat tushib o’lishga yaqin ba’zida shunday bo’ladi. Peshob esa go’sht yuvindisi kabi qonli bo’ladi.

Hayz qonidan bo’lgan bachadon bo’g’ilishida ayolning ko’kraklariga sut keladi, badap og’irroq bo’lib, hislar kuchsizroq bo’ladi: ikki ko’z va bo’yin og’riqlari, isitma va hayz qoni tutilishiga oid belgilar aniq bilinib turadi. Shuning bilan birga qonda xiltning g’olibligi bilinadi.

Bunday xiltlar savdoiy xiltdir, chunki bu xilt miyaning ishtiroki bilan nafasni to’xtatadi. Balg’amda xilt og’irroq va uning belgilari osoyshsharoq bo’ladi, safroli xilt esa o’tkirroq va bexavotirroq bo’ladi. BAChADON

Urug’dan bo’lgan bachadon bo’g’ilishiga kelsak, bunda nafasga zarar etadi; ahvol hayzdan bo’lganiga qaraganda
og’irlashadi, lekin qolgan belgilar kurinmaydi. Ko’pincha doya ayolning tirishgan bachadonini ushlasa, xush yoqib, shahvoniy istak paydo bo’ladi.

Bachadon bo’g’nlishi bilan tutqanoq orasidagi farada kelsak, garchi bular daf’atan paydo bo’lishi bilan o’xshash bo’lsa ham, qovdan miyaga ko’tariladigan narsaning tutilishyda farq qiladi. Bachadon bo’g’ilishida esa, bemor aqlini doimiy ravishda yo’qotmaydi, juda qattiq holatlardagina yo’qotadi.

Bachadoni bo’g’ilgan ayol sarg’ayib turganda o’zida bo’lgan hodisaning ko’nini gapirib beradi: agar kasallik ketgan bo’lsa eslay olmaydi. Bunda miyadan bo’lgan qattiq tutqanoqdagi kabi og’zidan ko’pik oqmaydi, agar oqsa-da, illat darhol to’xtaydi va boshqa tadbir qo’llashga ehtiyoj qolmaydi.

Bu kasallik bilan bosh og’riq kasalligining farqiga kelsak, sezgi bunda tamom yo’qolmaydi va xirillash bo’lmaydi. Bachadon bo’g’ilishi bilan bosh og’riq kasalli- gi orasidagi farq shundan iboratki, bunda isitma va to’lqinsimon to’la tomir urishi bo’lmaydi.

Davolash:

1. Agar hayz qoni tutilishi sababli bo’lgan bachadon bo’g’ilishida peshob va hadtsan tashqari og’riq bo’lsa, tuti- lish yopishqoq rutubatning ko’pligi tufayli bo’lmasa, 500 1ramm bo’yimodaronni 4 litr suvda bir kecha qoldirib, 10 daqiqa qaynatib, 3 kun ichida 3 mahal 100 grammdan ichil- sa, hayz qoni tutilmaydi. BAChADON

2. Hayzni xaydovchi narsalardan, ayniqsa, sassiq kav- rak, sariq yo’ng’ichqa, zig’ir urug’i va bo’ymodaronlardan barobar olib, 5 litr suvda bir kecha qoldirib, 30 daqiqa qaynatib, 5 kun davomida 3 mahal 100 grammdan ichilsa, foyda qiladi.

3. Issiq buloqning suvidan 9 kun 2 mahal qilingan vannalar ham ular uchun foydalidir.

4. Yana arpabodiyon, qizil loviya va qalampirmunchoq- larni barobar qo’shib, 5 litr suvda 1 kecha qoldirib, 30
daqiqa past olovda qaynatib, 3 kun 3 mahal 100 gramm- dan ichilsa, hoh hayz qoni bo’lsin, hoh urug’ bo’lsin, foyda qiladi.

Tomirdan qon olish bachadon moyil bo’lgan shishga yaqin turgan bosqichda bo’lishi kerak. Agar bachadon biror tomonga moyil bo’lmasdan, balki yuqoriga qalqigan bo’lsa, qaysi tomondan olish ixtiyoriydir.

Kasallikning tadbirini yumshoq qilib, tuban qismlarini uqalash va ishqalaydigai narsalarni qo’llash bilan qizdiriladi. Keyin unga aspl suvi, arpabodiyon suvi yoki qizil loviyanipg qaynagma sumlari yoki qalampirmunchoq qaynatma supi imprinsp g’am foyda qiladi. BAChADON

No votes yet.
Please wait...